Reference

Mozaikový chodník se vzory pro Československou obchodní banku

Kompletní dlaždičské práce při výstavbě Obchodního centra v Petrské ulici

Bar v Kostečné ulici v Praze

Mozaikový chodník se vzory v Dušní ulici v Praze

Nádvoří v Týnské ulici v Praze

Dlaždičské práce a terénní úpravy při stavbě fontány na nám. Kinských

Dlaždičské práce při rekonstrukci galerie Anderle

Veškerá zádlažba při budování Smetanova nábřeží

Mozaikový chodník před divadlem Semafor

Rekonstrukce chodníku u Loosovy vily