Vítejte u Autotraku

Vítejte na stránkách firmy Autotrak spol. s r.o.

Nabízíme kvalitní dlaždičské a asfaltérské práce. Provádíme zádlažbu vozovek, chodníků a parkovacích ploch včetně zemních prací.

Při zádlažbě používáme nejen přírodní materiály, ale i různé typy dlaždic a zámkové dlažby.

Mimo jiné spolupracujeme s TSK Praha na pravidelné běžné údržbě komunikací.

Jsme držiteli certifikátů „Certifikát systému jakosti“
dle ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikátu environmentálního
managementu ČSN EN ISO 14001:2005
a certifikát managementu BOZP OHSAS 18001: 2008.